QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN:

I. Đối với khách hàng dự án

– Quý khách hàng cần đặt cọc 50% giá trị của đơn hàng ngay sau khi ký kết hợp đồng.

– Thanh toán hết 50% còn lại giá trị của đơn hàng sau khi giao hàng.

II. Đối với khách hàng trực tuyến

– Đối với những đơn hàng nhỏ, lẻ: Thực hiện thanh toán ngay sau khi được giao hàng, lắp đặt hoàn thiện sản phẩm.

– Đối với những đơn hàng lớn:

+ Quý khách hàng cần thanh toán 50% giá trị đơn hàng sau khi được xác nhận đơn hàng.

+ Thanh toán toàn bộ 50% giá trị của đơn hàng còn lại sau khi được giao hàng, lắp đặt sản phẩm hoàn thiện.

III. Hình thức thanh toán

Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win chấp nhận thanh toán với các hình thức như sau:

1.Thanh toán bằng tiền mặt

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi mua hàng từ Công Ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win

2.Thanh toán bằng chuyển khoản

Khi lựa chọn hình thức chuyển khoản, Khách hàng sẽ tiến hành chuyển tiền thanh toán vào số tài khoản sau:

– Số tài khoản ngân hàng: 116002879610

– Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG WIN

– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

– Chi nhánh ngân hàng: Chi nhánh Đông Hải Dương